Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tadiwennit d Hadjira Oubachir: “Tamedyazt tif idlisen n umezruy”

Hadjira Oubachir d tanaẓurt iwumi yeknef wul ɣef yidles amaziɣ. Tenna-t-id s wawalen n tutlayt n Si Muḥ U Mḥend, tin akken i d-teṭṭed deg yidmarren n yemma-s, tenna-t-id daɣen s tfekka-s d cbaḥa n tmeṭṭut taqbaylit swayes i d-tlul. Mebla ccekk, aṭas i tt-yessnen, i tt-iḥemmlen ama deg yisefra-s, ama deg yiwudam i d-turar deg yisura s tmaziɣt, gar-asen : Macahu n Belkacem Hadjadj, Si Muḥend, l’insoumis n Liazid Khodja, Mori-Turi n Akacha, Pour 10 millions de centimes n Derais Bachir. Hadjira d yiwen yitri deg yitran n ssinima amaziɣ.

Maca mačči d aya kan. Hadjira tura daɣen yiwet n tceqquft n umezgun yufraren. Azwel-is Uzzu n tayri i d-uraren deg uxxam n umezgun n Bgayet d wanda-niḍen. Yella waya, yella daɣen wayen yugaren aya. D tidet, imi ur ilaq ad nettu d akken Hadjira Oubachir d tamedyazt, uqbel ara tili d tanaẓurt-niḍen.

Ur telli ara kan gar yimedyazen-nni izeṭṭen awalen iwakken ad ten-rren d ayen iwumi nsemma isefra. Hadjira tessen-asen i wawalen n teqbaylit, nutni daɣen ttaɣen-as awal, acku tḥemmel-iten, tḥemmel ad d-senfali yes-sen ayen akk zemren ad t-id-inin. Yal mi ara nsel i yiwen seg yisefra n tmeṭṭut-a, ad as-nini ziɣ ay yeffren di tmeslayt-nneɣ d tahuski d yinumak lqayen. Di tmedyazt n Hadjira, awalen ttuɣalen tikwal d ijeğğigen, tikwal d imrigen. Yal tikkelt amek ttilin. Tajeğğigt i wid d tid i tt-yuklalen, amrig i wid d tid yebɣan ad sfesxen cbaḥa n tjeğğigt d tudert. Seg wakken awalen-a ttgelfiεen-d seg wul-is, tiwwura n wulawen izemmen, tellint s yiman-nsent, iwakken ad d-skecment tayri, talwit d tebɣest swayes i d-igellu waḍu n yisefra-s. Ḥsiɣ d akken ur d-wwiɣ ara amaynut deg wayen akka i d-nniɣ ɣef yisefra n Hadjira i wid yeɣran adlis-ines Tirga n tmes i d-yeffɣen ɣur tiẓrigin Achab. Aya, nutni ẓran-t, ḥulfan-t, nekk uriɣ-t-id kan, d aya !

Nemlal-itt, dɣa terra-d ɣef yisteqsiyen-nneɣ seg wul, mebla ma terra tillas i tikta-s.

Anta i d Hadjira Oubachir? Amek tebdiḍ tamedyazt?

D acu ara k-iniɣ? Yewεer i umdan akken ad d-yemmeslay ɣef yiman-is. Di kra n wawalen: Hadjira Oubachir d yelli-s n umeɣras yemmuten deg ugni n lḥerma iwakken tamurt-nneɣ ad d-tawi timunent-ines, ad tekkes ɣef yiri-s azaglu i tt-yerzan seg wasmi i d-tecfa. Γas tbeddel teswiεt seg yimiren ar ass-a, ula d nekk d abrid n umennuɣ i d-wwiɣ, d win n umennuɣ ɣef tlelli n wawal, tin n umdan ur nteffer ara tikta-s iwakken ad yeεjeb i wid yesseqdacen idles-nneɣ ɣef uεebbuḍ.

-Mmeslay-aɣ-d ɣef yidlisen i turiḍ.

Bdiɣ tira asmi meẓẓiyeɣ. Uriɣ ɣef liḥala n tuğğal d yigujillen yelluẓen azekka-nni n timunent n Lezzayer, widak-nni yettu umezruy n tmurt -a.

Uriɣ taceqquft n umezgun "Uzzu n tayri" di 2005, i d-yuraren deg Uxxam n umezgun n Bgayet akked temdinin-niḍen n Lezzayer. Syin akkin uriɣ "Tirga n tmes" neɣ "Rêves de feu", d ammud n yisefra i d-yeffɣen s teqbaylit akked tefransist di furar 2011 di teẓrigin Achab. Talɣa n tmedyazt-iw d tillellit, ur ḥemmleɣ ara leqyud.

I tura akka, yella kra n udlis i tessewjadeḍ?

Aql-i ttaruɣ meḥsub yal ass, d acu werεad ẓriɣ d acu ara d-arwent tirawin-iw, d acu ara d-yeffɣen sya ɣer sdat !

Γef wakken tettwaliḍ, d acu n umgirred yellan gar tmezdyazt taqbaylit n yirgazen d tin n tullas ama deg wayen yerzan tameslayt ama deg asentel ?

Ur telli tamedyazt n yergazen neɣ tin n tlawin. Tella tmedyazt igerrzen, i tellin tiwwura ɣer tafat, yettakken affud i wid iḥemmlen tikli ɣer sdat, yessakayen allaɣen: tamedyazt tillelit ur nesεi leqyud.

Kem ɣur-m, gar temdyazt taqbaylit taqdimt d tin n tura, d acu i tent-yezdin d wacu i tent-yessemgarrden?

Tamedyazt taqbaylit taqdimt, d almud n dunnit, d asegzi n tlufa n tallit-nni, d tinigit n tmetti taqdimt. Tin n wassa, am teqdimt, d tinigit n tmetti n wassa i tsuta d-iteddun. Ulac amezruy iseḥḥan am tmedyazt, acku isefra ur skidibben ara. Tamedyazt ti akk idlisen n umezruy.

Ayɣer textareḍ ad tettaruḍ s teqbaylit mačči s tutlayt-niḍen?

Ḥemmleɣ tamedyazt yelhan wi yebɣun yili-tt. Tin n tmedyazin war isem, tḥulfuɣ-as aṭas.
Ttaruɣ daɣen s tefransist maca tira-inu tamezwarut s teqbaylit?

Ayɣer?

D tinna i d-yettasen d tamezwarut ɣer yiles d wul!

Amek tettaruḍ tamedyazt?

Ḥemmleɣ ad aruɣ di tsusmi, tafejrit, ticki zemreɣ. Tikwal ur ẓerreɣ amek alermi ufiɣ-d iman-iw ttaruɣ! Uɣeɣ tanumi ttidireɣ deg uxxam n tmedyazt, nettat sdaxel-iw.

Anwa yifen wayeḍ, d isefra neɣ d ungalen ?

Ungalen neɣ ammuden n yisefra, lhan i sin. Maca medden qqaren ungalen wala isefra. D acu, taɣuri n yisefra, tura kan i d-tettuɣal ama di tmurt-nneɣ ama di tmura-niḍen, s tlalit n waṭas tfeskiwin deg umaḍal.

D acu ara tiniḍ deg yidlisen n tmedyazt taqbaylit i d-yeffɣen iseggasen-a ineggura?

Tamedyazt taqbaylit tuget iseggasen-a ineggura, d ayen yelhan, ladɣa i yinelmaden yeqqaren tamaziɣt. D acu kan, yella wayen yelhan d wayen ixussen. Amdan yezmer ad yefren.

Awal-im aneggaru s wayes ara nzem tiwwura n tdiwennit-a?

Awal-iw anegarru, awer d-yili ! ( s teḍsa) Ad yessuget Rebbi tira igerrzen s tmaziɣt iwakken ad tili d taftilt deg ubrid n tsutwin i d iteddun. Tanemirt.


Tadiwennit i d-yelqeḍ Karim Kherbouche

Tag(s) : #Interviews
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :