Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tukkist seg tvidyut-a: Ad d-uɣaleɣ tura ɣer wayen iɣef vɣiɣ ad d-awiɣ awal ass-a. Wagi d ayen yerzan ɣer ugemmay i ilaq a’nessexdem di tira n tmaziɣt. Гas akken aya ur d-yeqqim ara umeslay fell-as imi iselmaden n tmaziɣt d wid yettarun s tmaziɣt d ayen fran-tt di rray-nnsen seg zik n zik. Wid yessaramen assa ad d-uɣalen ɣer umeslay-a d wid yeǧǧa umezruy, ttbehdilen iman-nnsen kan acku ur ssinen ara mai tamaziɣt d tira-ines. Wigi d icenga n tmaziɣt, nessen-iten merra. Teṭṭef-iten tawla tasemmat imi walan assa d akken tamaziɣt d tutlayt am tutlayin-nnien, tesɛa tira-ines, yerna tuɣal d azamul i wid d tid yettnaɣen ɣef tlelli d teɣdemt di tmura n tferka ugafa. Tera yid-sen am umakar-nni umi yettwakkes wayen ur nelli d ayla-s, wayen i d-yewes i wiya. Tamaziɣt d tutlayt tatrart yerna tewwet iuran deg Tferka Ugafa. Tiɛerbubt tevna ɣef tkerkas d ẓẓur, ur tesɛi lsas, ur aɣ-d-tewwi tafat i ss ara nmuqqel ɣer zdat. ulfan yat-iččumar d wid yevɣan ad zzenzen tamurt i ccerq, ayen akken vnan am’dfel iɣef i d-yewwet yiṭṭij n tmaziɣt, ifessi itettu-t wakud acku, akken yeqqar wanzi: win iteddun ɣef tidet yettawe.      

Ad d-smektiɣ imdanen-a d akken wid yettarun s tmaziɣt d wid yettnadin di tesdawiyin deg wennar n tmaziɣt ur rujan ara ad tuɣal tmaziɣt d tutlayt taɣelnawt tunsivt, ur rujan ara ad tekcem tmaziɣt deg uɣervaz azzayri iwakken ad vdun tira d unadi. Seg Saɛid Bulifa ar Salem Caker, ad d-neglu s Mulud Mɛemri, tamaziɣt tger asurif ɣezzifen ɣer zdat di tira, ayen ur vɣin ara ad ren yislamawen d yinseɛraven.

Ama deg yiɣervazen imenza d yilemmasen, ama di tesnawiyin d tesdawiyin, tamaziɣt tettawselmed s yisekkilen ilatiniyen d yigrikiyen. D igiman n yidlisen i d-yeffɣen yettwarun s tlatinit. Tamaziɣt tettwaru s tlatinit seg zik n zik. Adlis amezwaru n tmaziɣt yettwarun s yisekkilen ilatiniyen, yura-t deg useggas n 1735 (wAgim, sa n twinas kradet semmus) docteur Shaw.

Imusawen-agi akw yekkaten akken ad ssalin d asawen tmaziɣt, ad as-fken amiq ger tmeslayin n umaal, rnu ɣur-sen tugti n yimeɣnasen n tmaziɣt, nnan-d ilaq ad naru tutlayt-nneɣ s ugemmay alatini.

Assa, imnuda deg wannar amaziɣ di tesdawiyin tizzayriyin neɣ di L’Inalco n Paris, ddan s waas ɣer zdat deg usdukel n tira n tmaziɣt, ugmen-d si yal tantala tamaziɣt, sxedmen talatinit. Ilugan n tira n tmaziɣt qqaren-d d akken ilaq a’naru anagar imesliyen i d-yettakken anamek. Ilugan-a wulmen yal tantala tamaziɣt n tferka ugafa imi ssekfalen-d talɣa n tidet, tin akken tveddel tmeslayt-nneɣ n yal assa.

Amedya, amyag “awi”, yettveddil asusru deg kra n tamiwin n tmurt n Yiqvayliyen:

Di yal tama, neqqar: Ad awiɣ maca deg yizri wa yeqqar bbwiɣ, wa yeqqar ggwiɣ, wa yeqqar wwiɣ. Talɣa n tidet wwiɣ imi ur tveddel ara talɣa n wemyag “awi”. Ad d-nini ihi wwiɣ ad awiɣ nettawi, atg. Wagi d yiwen umedya ger wiyi.

Imala, tantala nevɣu nesselmed-itt deg uɣervaz (ama d tacawit, tacenwit, tamavit neɣ d tantaliyin-nnien n tferka ugafa), aya ur yettili d ugur imi yal tantala d targa ger tregwa yettawin ɣer yiwet n tutlayt tamaziɣt. Rnu ar wanect-a awalen imaynuten kifkif-iten di yal tama n Tmazɣa tameqqrant...   

Tag(s) : #Actualité, #Politique, #Chroniques, #Tamaziɣt
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :