Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Tadukli, le Kabyle Magazine

Magazine artistique, politique et culturel de la Kabylie. Cet espace prône le dialogue entre les peuples et les cultures. Il est ouvert aux autres cultures du monde.

Tukkist seg wungal Akken i sent-yehwa i tullas n Karim Kherbouche

Publié le 13 Février 2017 par Timunent Taqvaylit in Publications, Biographie, Tamaziɣt

Kra yekka yiḍ, ggumant ad medlent wallen-iw. Deg berra teɣli-d tsusmi, drus n yimerrayen kan i mazal kesslen ɣef rrmel rrif n lebḥer. Lemwaji rekkdent; “ṭṭsen waman akked yisɣaren”, akken yeqqar Lounes Matoub. Lliɣ di texxamt, ẓẓleɣ deg wussu, ttalseɣ taɣuri n wungal i yi-d-tefka Massilda, mi akken sliɣ i usqerbeb. Mi lliɣ tawwurt, tqubel-iyi-d yiwet n Tetunsit, d tamelḥant,  txeddem deg usensu-ya. D nettat yakan i yi-d-yefkan tisura n texxamt.
-Azul, yella kra i tuḥwağeḍ ? i yi-d-tessuter s tefransist.
-Tanemmirt, ur uḥwağeɣ kra, i s-rriɣ imi ur ẓriɣ ara d acu i ilaq ad as-t-iniɣ; d acu i yellan deg “kra”-nni i yi-d-tenna iwakken ad ẓreɣ ma uḥwageɣ-t neɣ ala!?  
Tbedd, tettezmumug, nekk ssusmeɣ. Dɣa, nniɣ-as:
-Kcem-d, ma yehwa-yam.
Terra-yi-d:
-Tanemmirt, s tumert tameqqrant. Isem-iw Siham.
-Nekk d Mennad.
-D tikelt tamezwarut ara sleɣ isem-a. Kečč d Aṭelyani?
-Xaṭi, d Aqbayli.
-Di Lezzayer i tettidireḍ?
-Di Lezzayer i d-luleɣ, din ay ddreɣ akk tameddurt-iw. I kemm? 
-Nekk daɣen d Tatunsit, ur zmireɣ ad idireɣ berra i Tunes, ɣas akka nnulfan-d kra n yimdanen taggara-ya, wwin-aɣ-d yiwet n tmusni tawerdanit si ccerq, bɣan ad aɣ-srewlen si tmurt-nneɣ.
Tettmeslay tettruḥu tettuɣal di texxamt, amzun akken yella kra i tt-iqelqen. Syin ɣer-s, terra srid ɣer ṭṭabla anda yers wungal i lliɣ ɣɣareɣ, terfed-it-id, tenna-yi-d:
-Wi’cqa ad t-muqqleɣ?
Rriɣ-as:
-Muqqel-it ɣef yiman-im!
Teqqim ɣef umeḍreḥ, tzerri tiwriqin, tikwal tḥebbes ad tɣer kra n tefyar deg kra usebter.
 
Siham d tareqqaqt, d taxemrit, allen-is d tiberkanin am sin n yiεeqqayen n uzemmur yewwan, ččurent d sser; amzur-is berrik, ɣezzif, iruḥ d tizrurin, yeɣli-d ɣef tuyat-is yeεran. Idmarren-is, yettban-d uzgen seg-sen mi akken i tunez ad tɣer adlis-nni. Telsa-d atriku fessusen d azeggaɣ akked tjipunt taqehwit, teqfeḍ, tettaweḍ-as-d nnig tgecrar. Mi teqqim ttbanen-d yiḍarren-is d izeggaɣen, iseww-iten yiṭij d waman n lebḥer. Tekki da iwakken ad  teɣreḍ.  
 
Tukkist seg wungal “Akken i sent-yehwa i tullas” n Karim Kherbouche, i d-yeffɣen ɣur tiẓigin Tira.  
 
 

Biographie de Karim Kherbouche: 

Karim Kherbouche d amyaru s tmaziɣt d tefransist. D yiwen ger yiselmaden imezwura n tmaziɣt di tmurt n Lezzayer. Yewwi-d agerdas n Master di tussniwin n usinen (sciences de l’éducation) di tesdawit n Paris 8 d Master-nniden di tussniwin n turart (sciences du jeu) di tesdawit n Paris 13. Yewwi-d agerdas daɣen di tdamsa d tedrimt (économie et finance) di tesdawit n Bgayet.

Yesselmed tafransist deg uɣerbaz amezwaru, akken daɣen i yexdem d aneɣmas (journaliste) lewhi n 10 n yiseggasen deg kra n yiɣmisen d umaṭṭaf wis-sin n rradyu taɣelnawt. Tura d aselmad di Fransa.

Bibliographie:

Communiquer en Français », ouvrage d’apprentissage de la langue française en situations de communication. Editions Odyssée, Tizi Ouzou (Algérie).

Pour l’amour d’Anzar », nouvelle littéraire librement inspirée d’un conte berbère. Editions Odyssée, Tizi Ouzou (Algérie)  

Le forgeron d’Akalous », nouvelle littéraire inspirée d’une fiction historique. Editions Odyssée, Tizi Ouzou (Algérie).

Azmam n tira n tmazight », cahier d’apprentissage de l’écriture du tamazight pour enfants (Editions Tira, Béjaia, Algérie). 

Akken i sent-yehwa i tullas », ungal s tmazight (Editions Tira, Béjaia, Algérie)

 

 
Commenter cet article