Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Kra yekka yiḍ, ggumant ad medlent wallen-iw. Deg berra teɣli-d tsusmi, drus n yimerrayen kan i mazal kesslen ɣef rrmel rrif n lebḥer. Lemwaji rekkdent; “ṭṭsen waman akked yisɣaren”, akken yeqqar Lounes Matoub. Lliɣ di texxamt, ẓẓleɣ deg wussu, ttalseɣ taɣuri n wungal i yi-d-tefka Massilda, mi akken sliɣ i usqerbeb. Mi lliɣ tawwurt, tqubel-iyi-d yiwet n Tetunsit, d tamelḥant,  txeddem deg usensu-ya. D nettat yakan i yi-d-yefkan tisura n texxamt.
-Azul, yella kra i tuḥwağeḍ ? i yi-d-tessuter s tefransist.
-Tanemmirt, ur uḥwağeɣ kra, i s-rriɣ imi ur ẓriɣ ara d acu i ilaq ad as-t-iniɣ; d acu i yellan deg “kra”-nni i yi-d-tenna iwakken ad ẓreɣ ma uḥwageɣ-t neɣ ala!?  
Tbedd, tettezmumug, nekk ssusmeɣ. Dɣa, nniɣ-as:
-Kcem-d, ma yehwa-yam.
Terra-yi-d:
-Tanemmirt, s tumert tameqqrant. Isem-iw Siham.
-Nekk d Mennad.
-D tikelt tamezwarut ara sleɣ isem-a. Kečč d Aṭelyani?
-Xaṭi, d Aqbayli.
-Di Lezzayer i tettidireḍ?
-Di Lezzayer i d-luleɣ, din ay ddreɣ akk tameddurt-iw. I kemm? 
-Nekk daɣen d Tatunsit, ur zmireɣ ad idireɣ berra i Tunes, ɣas akka nnulfan-d kra n yimdanen taggara-ya, wwin-aɣ-d yiwet n tmusni tawerdanit si ccerq, bɣan ad aɣ-srewlen si tmurt-nneɣ.
Tettmeslay tettruḥu tettuɣal di texxamt, amzun akken yella kra i tt-iqelqen. Syin ɣer-s, terra srid ɣer ṭṭabla anda yers wungal i lliɣ ɣɣareɣ, terfed-it-id, tenna-yi-d:
-Wi’cqa ad t-muqqleɣ?
Rriɣ-as:
-Muqqel-it ɣef yiman-im!
Teqqim ɣef umeḍreḥ, tzerri tiwriqin, tikwal tḥebbes ad tɣer kra n tefyar deg kra usebter.
 
Siham d tareqqaqt, d taxemrit, allen-is d tiberkanin am sin n yiεeqqayen n uzemmur yewwan, ččurent d sser; amzur-is berrik, ɣezzif, iruḥ d tizrurin, yeɣli-d ɣef tuyat-is yeεran. Idmarren-is, yettban-d uzgen seg-sen mi akken i tunez ad tɣer adlis-nni. Telsa-d atriku fessusen d azeggaɣ akked tjipunt taqehwit, teqfeḍ, tettaweḍ-as-d nnig tgecrar. Mi teqqim ttbanen-d yiḍarren-is d izeggaɣen, iseww-iten yiṭij d waman n lebḥer. Tekki da iwakken ad  teɣreḍ.  
 
Tukkist seg wungal “Akken i sent-yehwa i tullas” n Karim Kherbouche, i d-yeffɣen ɣur tiẓigin Tira.  
 
 

Biographie de Karim Kherbouche: 

Karim Kherbouche d amyaru s tmaziɣt d tefransist. D yiwen ger yiselmaden imezwura n tmaziɣt di tmurt n Lezzayer. Yewwi-d agerdas n Master di tussniwin n usinen (sciences de l’éducation) di tesdawit n Paris 8 d Master-nniden di tussniwin n turart (sciences du jeu) di tesdawit n Paris 13. Yewwi-d agerdas daɣen di tdamsa d tedrimt (économie et finance) di tesdawit n Bgayet.

Yesselmed tafransist deg uɣerbaz amezwaru, akken daɣen i yexdem d aneɣmas (journaliste) lewhi n 10 n yiseggasen deg kra n yiɣmisen d umaṭṭaf wis-sin n rradyu taɣelnawt. Tura d aselmad di Fransa.

Bibliographie:

Communiquer en Français », ouvrage d’apprentissage de la langue française en situations de communication. Editions Odyssée, Tizi Ouzou (Algérie).

« Azmam n tira n tmazight », cahier d’apprentissage de l’écriture du tamazight pour enfants (Editions Tira, Béjaia, Algérie). 

Akken i sent-yehwa i tullas », ungal s tmazight (Editions Tira, Béjaia, Algérie)

 

 
Tag(s) : #Publications, #Biographie, #Tamaziɣt
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :